Dilek Pekiner Öztürk

1966’da İstanbul’da doğmuştur.

1989 yılında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, Artvin’de zorunlu hizmetini tamamlamış ve tayin ile gittiği Çanakkale’de devlet hizmetinden istifa ederek Çanakkale Özel Hastanesi’nde Başhekim Vekili olarak bir süre çalışmıştır.

Evlenerek İstanbul’a yerleştiğinde çeşitli sağlık kurumlarında bir süre daha hekimlik yaptıktan sonra, modern tıbbın insan şifasına bütüncül bakamadığını düşünerek kendisine yeni çalışma alanı arayışına girmiştir. 1996 yılından itibaren yaklaşık on beş yıl sürecek, Sağlık Sigortacılığı alanında; insan sağlığına yönelik maddi suiistimalleri, yanlış tedavi protokollerini, gereksiz yapılan işlemleri (tedavi, operasyon vb.) denetleyen ve takip eden birimlerde görev almıştır. Burada yeterince hizmet verdiğine inandığında, sigortacılığın gelişimi, yeni ürünler, daha fazla riskin sigorta kapsamına alınması için özel fiyatlama teknikleri, Aktüerya çalışmaları gibi daha teknik ancak daha yetkin olacağı alanlarda çalışmalarını sürdürmeyi tercih etmiştir.

1992 Yılı itibari ile merak saldığı NLP, kişisel gelişim, alternatif tedavi yolları, bitkilerle şifa konularında daha etkili çalışmayı ve bu konularda yetkinleşmeyi hedeflediğinden 2010 yılında emekli olup sektöre veda etmiş ve Güney Ege’ye yerleşerek araştırma ve incelemelerine devam etmiştir. Bu yolda çeşitli enerji sistemleriyle tanışmış, bazılarında yetkinleşmiş, ilgi ve bilgilerini Master seviyesine taşımıştır. Şu anda “Enerji Tıbbı” ile ilgilenmektedir.

Bu yolculuk boyunca “aslında ben kimim” sorusuna yanıt aramıştır. Bu arayış, yolunu Astroloji ile de kesiştirince, bu basamağı da tamamlamayı kendine görev bilmiştir.

Şimdilerde eşi Raşit Öztürk ve 2 kedisiyle Bodrum’da yaşamaktadır.