Jülide Deniz Baydar

1993 yılında Ankara’da doğmuştur.

2011’de TED Ankara Koleji’nden mezun olmuştur.

2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirmiştir. Aynı yıl, mimar olarak Yeditepe Üniversitesinde çalışmaya başlamış, 2 ayrı hastane inşaatının projesinde çalışmış ve şantiye çalışmalarını yürütmüştür. Eşzamanlı olarak, Yeditepe Üniversitesinde, yüksek lisansa başlamış ve 2019 temmuz ayında, “Rönesans Dönemi Ütopyalarında Mimari bir Tasarım Yöntemi Olarak Biyomimikri” konulu tezini tamamlamış ve şu anda tezinden yazdığı makalenin yayınlanması ile ilgilenmektedir.

Mimari ve akademik alanda edindiği bu tecrübeler süresince, doğu felsefesine ilgi duymuş, 2015’ten bugüne Nepal, Vietnam, Hindistan gibi ülkelere seyahatlerde bulunmuştur. Akademik alanda batı ekollerini araştırırken, kişisel merakı ile doğu öğretilere yönelmiş; Astroloji, yoga, meditasyon ve mistisizme olan ilgisi yaptığı seyahatler ile artmış ve kadim öğretiler üzerindeki araştırmalarını 2015’ten günümüze sürdürmeye devam etmiştir.

Hinduizm’in kutsal kabul ettiği kitaplar olan M.Ö. 1500 yıllarına kadar dayanan Vedaları incelerken ve ışığın öğretisi olarak geçen, Sanskritçe ışık anlamına gelen Jyotisha (Jyothi) ile karşılaşmıştır. Vedalarda geçen, binlerce yıllık astronomik gözlemlere dayanan bilgiler ile yorumlanan Vedik Astroloji üzerine çalışmaya başlamış, bu öğretilerin yolcusu olmuştur.

2020 yılının başında, Hindistan’da “Vedik Astroloji” üzerine sertifika programına katılmış, Vedik Astrolog olan bir rahip tarafından eğitim görmüş ve sertifikasını almıştır. Astroloji eğitimine ek olarak, “Vastu Shastra” eğitimine başlamış ancak Korona salgını sebebiyle ülkeye geri dönmek durumunda kalmıştır. Vastu eğitimine online olarak devam etmektedir. Ülkeye döndüğünden beri harita okumaları yapmakta ve Vedik Astroloji eğitimi vermek için hazırlıklarını sürdürmektedir.

Hindistan seyahatinde, bendenbize.com’un kurucusu İdil Naz Pekiner ile tanışmış ve uzun süredir için araştırdığı öğretileri, kendi yorumlamaları ile, ideolojisi doğru bilgiye kolay ulaşım olan bendenbize.com platformunda paylaşmaktan mutluluk duymaktadır.